4800 barn på mottak

http://www.dagbladet.no/2010/11/23/nyheter/rodnesedagen/redd_barna/asylbarn/asylmottak/14410785/

You may also like...