Spørreundersøkelse om erfaringer med tillatelser med begrensning pga. ID-tvil (Utlendingslovens §38-5)

Vergeforeningen ønsker å få en oversikt over hvor mange av de enslige mindreårige som får 38.5, dvs. ettårig tillatelse med begrensninger på grunn av id-tvil. Ikke minst er vi opptatt av vergenes erfaringer med selve søknadsprosessen. Hvilke hindringer møter dere på veien? Hva, om noe, har dere lyktes med?

 

Svar på spørreundersøkelsen HER