Adresser og kontaktinformasjon

Hvalstad EM transittmottak
Solstadvn 42
1395 Hvalstad
Telefonnumre:
Transittavdeling: 66 85 49 70
Ordinæravdeling: 66 85 49 86/87/88

Nettside

Mysebu EM transittmottak

% | % | % | % | % | %