Full alarm om unge asylsøkere: Traumatiserte, apatiske og redde

Kilde: VG

Usikkerhet og frykt rår blant enslige mindreårige i norske mottak.

Bekymrede mottaksledere rapporterer om selvskading og selvmordsforsøk på norske mottak.

For to uker siden måtte de ansatte ved Hareid mottak bruke slegge og øks for å komme seg inn på rommet til en livløs afghansk gutt.

% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...