Vergeundersøkelsen Våren 2009:Hva svarte UDI?

Det har lenge vært misnøye og frustrasjon blant mange verger over mulighetene for å ivareta rettighetene til de enslig mindreårige asylsøkerne på en best mulig måte. Våren 2009 tok styret i Vergeforeningen initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få et mer systematisk overblikk over hvor ’skoen trykker’. Et elektronisk og anonymt spørreskjema ble sendt på e-post til 137 verger. Det kom inn 71 svar, ca. 52%. … Read more…

Regjeringen melder innstrammingstiltak

Jagland på verandaen
Jagland på verandaen (illustrasjonsfoto)

Første juli sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut en pressemelding hvor de melder om nye innstrammingstiltak. Noen av disse innstrammingstiltakene var forventet men de inneholdt også noen nye.

Pressemeldingen og full liste over innstrammingstiltakene kan finner du her på AID’s nettsider. Ifølge pressemeldingen har over 8000 søkt asyl i Norge så langt i år, hvorav 1100 oppgir å være enslige mindreårige noe AID betegner som en utfordring.

Det listes åtte nye tiltak hvorav tre tiltak direkte berører enslige mindreårige asylsøkere. … Read more…