Tagged: aldersundersøkelse

illustrasjonsfoto

Temamøte: Aldersundersøkelse og aldersvurdering

På Vergeforeningens temamøte i februar ble aldersundersøkelse og aldersvurdering nevnt som et viktig anliggende for mange. Vårt neste møte den 2. mars vil derfor bli viet dette temaet. Prosjektleder Mona Reigestad Dabour vil legge … Read more…