Regjeringen melder innstrammingstiltak

Jagland på verandaen
Jagland på verandaen (illustrasjonsfoto)

Første juli sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut en pressemelding hvor de melder om nye innstrammingstiltak. Noen av disse innstrammingstiltakene var forventet men de inneholdt også noen nye.

Pressemeldingen og full liste over innstrammingstiltakene kan finner du her på AID’s nettsider. Ifølge pressemeldingen har over 8000 søkt asyl i Norge så langt i år, hvorav 1100 oppgir å være enslige mindreårige noe AID betegner som en utfordring.

Det listes åtte nye tiltak hvorav tre tiltak direkte berører enslige mindreårige asylsøkere. … Read more…