De medisinske metodene

Detter er hva UDI skriver om aldersundersøkelsen på sine sider:

«Dersom UDI tviler på at du som er enslig mindreårig asylsøker har oppgitt riktig alder, får du tilbud om aldersundersøkelse.
Aldersundersøkelsen består av to deler, røntgenbilde av hånd og av tenner.

En lege ser på disse bildene og vurderer hva som er din riktige alder. Dersom du ikke vil ta slik undersøkelse, kan det ha betydning for om om du får positivt eller negativt svar på asylsøknaden.»

Retningslinjer for aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere, jf. utlendingsloven § 88

% | %