Konferanse: Rettssikkerhet for asylsøkere nå!

Hentet fra Antirasistisk-senters nettsider

Onsdag 14. oktober inviterer vi til en heldagskonferanse om asylsøkeres rettssikkerhet på Røde Kors Konferansesenter i Oslo.

Hvilke problemer kan asylsøkere oppleve i møte med den norske asylprosessen? Hvor er det viktigst å vurdere reformer, sett fra asylsøkernes ståsted? Konferansen vil belyse sentrale utfordringer gjennom både overordnede innledninger og relevante eksempler fra praksis. … Read more…

Temamøte: Aldersundersøkelse og aldersvurdering

illustrasjonsfoto
På Vergeforeningens temamøte i februar ble aldersundersøkelse og aldersvurdering nevnt som et viktig anliggende for mange. Vårt neste møte den 2. mars vil derfor bli viet dette temaet. Prosjektleder Mona Reigestad Dabour vil legge fram NOAS og Redd Barna’s aldersvurderingsprosjekt med fokus på barns rettssikkerhet. Aisha Munir vil snakke om sin undersøkelse hvor fokus er på mindreåriges opplevelse av aldersundersøkelse og aldersvurdering.
Vel møtt mandag den 2.! Vi gjør opmerksom på at møtet denne gangen starter kl. 17 og avsluttes kl. 20. Se program for detaljer.
Vennlig hilsen
Vergeforeningen Følgesvennen

 

Til representanter/verger for enslig mindreårige asylsøkere og flyktninger

 

VELKOMMEN TIL TEMAMØTE

OM ALDERSSPØRSMÅLET

 

Mandag 2. mars, kl. 17.00-20.00

 

Sted: Friis gate 6, felleslokalene, inngang fra Heimdalsgata

 

17:00                        Kort innledning, v/Vergeforeningen

 NOAS’ og Redd Barnas aldersvurderingsprosjekt – bakgrunn og problemstillinger, v/prosjektleder Mona Reigstad Dabour

Spørsmål og diskusjon.              

 

18:15            Pause med lett servering

 

18:35   Aldersundersøkelsens psykiske og fysiske konsekvenser for de mindreårige, v/Aisha Munir. Erfaringer fra et forskningsprosjekt om aldersundersøkelse og aldersvurdering.                       

Spørsmål og diskusjon.

 

19:15   Avsluttende runde. Erfaringer med og løsninger på alders-dilemmaer – noen eksempler. Andre aktuelle anliggender og spørsmål.

 

.Vennligst gi beskjed om du kan komme innen fredag 27. 02. 2015

til  hikro@online.no eller post@vergeforeningen.no

Informasjonsmøte om den nye utlendingsloven

UDI-logoUDI avholder et informasjonsmøte om den nye utlendingsloven tirsdag 8. desember fra kl. 12.00 – 18.00 i UDIs lokaler i Hausmannsgate.

Den nye utlendingsloven trer i kraft fra 01. januar neste år. På informasjonsmøtet vil arbeidsinnvandring, EØS og familieinnvandring være sentrale tema. For verger er spørsmålet om styrking av barns rettigheter for familiegjenforening av spesiell interesse.  … Read more…

Asylgrill på Litteraturhuset – 24. november kl. 19.00

Tirsdag 24. november klokken 19.00-21.30 inviteres det til en annerledes utspørring av politikere på Litteraturhuset. Flere asylsøkere blir spesielt invitert til å forberede spørsmål om aktuelle temaer, og får sjansen til å «grille» én og én politiker.

Hva vil innstramningene ha å si for asylsøkere? Kan vi vente oss enda flere innstramninger? Hva bør være veien videre for norsk asylpolitikk?

Read more…

Åpen dag i UDI!

Utlendingsdirektoratet arrangerer åpen dag torsdag 22. oktober fra kl. 14.00 -17 .00 i deres lokaler i Hausmannsgate 21 og 23 (trykk her for å vise i kart).

Her er det muligheter for å snakke med saksbehandlere fra alle avdelinger om regler og rutiner, og det vil også være korte foredrag med mer som det er mulighet til å delta på.

Trykk her for å lese mer fra Utlendingsdirektoratets sider. Vi oppfordrer alle verger som har interesse og mulighet til å møte opp.