Norsk Barnelegeforening: Leger bør ikke delta i aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere basert på røntgenundersøkelser

Norsk Barnelegeforening mener:

Leger bør ikke delta i aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere basert på røntgenundersøkelser. Les nylig publisert artikkel om en slik oppfordring fra EAP. Saken har tidligere vært på agenda hos Legeforeningen: les høringssvar fra NBF og innstillingen fra Sentralstyret i 2010. Ellen Annexstad skrev også en artikkel om temaet i Paidos 4 2010.

Rapport fra Kunnskapssenteret – Systematisk oversikt Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere

Publisert 21.04.2008 13.35
ten Have M , Norderhaug I , Hofmann B. Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere. Rapport fra Kunnskapssenteret – Systematisk oversikt nr. 13 – 2006. ISBN 82-8121-104-0 ISSN 1503-9544.

HHOVEDFUNN

Hele publikasjonen

De fleste vestlige land mottar årlig et stort antall asylsøkere, hvorav noen er mindreårige og kommer alene.  Alderen til asylsøkerne kan i mange tilfeller være usikker.  Mange europeiske land har derfor begynt å gjennomføre aldersvurderinger for å anslå alderen til asylsøkerne når det er vesentlig tvil om asylsøkernes alder.  … Read more…

Norsk regnesentral: Age estimation in youths and young adults. A summary of the needs for methodological research and development.

The aim of this paper is twofold. The first is to give an overview over the current state of the art and research challenges in the age estimation in youths and young adults. This implies a summary of the methods used for age estimation. The second is to give some national and European research programs and funding opportunities, and some international organizations in relation to the field of age estimation.
Eikvil, Line; Kvaal, Sigrid Ingeborg; Teigland, André; Haugen, Marion; Grøgaard, Jens. Age estimation in youths and young adults. A summary of the needs for methodological research and development.
NR-notat SAMBA/52/12. pp 26. 2012.