Velkommen til vergeforeningens nettsider!

Vergeforeningen Følgesvennen er en ideell og frittstående forening for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Vergeforeningen har som formål å bidra til å styrke verger i deres arbeid for å ivareta og fremme enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers rettigheter og interesser. For å oppnå dette målet arbeider vergeforeningen både politisk og praktisk – gjennom politisk påvirkning og tilrettelegging for nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom representanter og verger.

På denne nettsiden ønsker vi å samle, utarbeide og videreformidle informasjon som vedrører representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i deres virke. Har du tanker, ideer eller spørsmål du tror vi kan hjelpe deg med, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du HER.

Ønsker du å bli medlem og få mulighet til å utveksle erfaringer med andre i vergeforeningen og å støtte vårt arbeid, kan du melde din interesse på post@vergeforeningen.no. Medlemskapet koster 200 kr i året. Jobber du ikke som representant eller verge men ønsker å støtte vergeforeningens arbeid kan du bli støttemedlem og gi 100 kr i året. Husk å spesifisere hvilket medlemskap du ønsker.

% | %