Fortsatt vilkårlig alderstest

Innlegg i Klassekampen 4.desember av styremedlem i VF Eirin Strifeldt:

Som verge har jeg fulgt mange mindreårige gjennom en krevende asylprosess, og sett konsekvensene av å gjennomgå en meget usikker og kritisert alderstest. Mindreårige har blitt satt i fengsel på Trandum og deportert til hjemlandet de flyktet fra; noen har reist selv til andre europeiske land hvor de har blitt trodd og fått beskyttelse. I tillegg ble barn plassert på voksenmottak, ubeskyttet blant voksne og uten omsorgspersoner.

Alderstesten ble etter hvert så sterkt kritisert fra flere fagmiljøer at forvaltningen selv til slutt innrømmet at testen var for usikker, og den ble avskaffet.

% | % | %

You may also like...