Banktjenester

Mange verger har hatt varierende erfaringer hos bankene når det gjelder opprettelse av konto og sparekonto til deres vergebarn. Det har vært et problem at også forskjellige bankfilialer har hatt varierende praksis og det har virket som at dette er et felt de ikke alltid er så vant til å betjene.

Under vil vi legge ut hva som skal være de riktige reglene når det gjelder opprettelse av konto til enslig mindreårige flykninger i de forskjellige bankene. HER kan du og lese hva finansportalen skriver. Siden vil etterhvert bli oppdatert.

 

% | % | %