BLI MEDLEM

Medlemsavgiften i Vergeforeningen Følgesvennen er satt til kr. 300,- per år.  Medlemsavgift kan settes inn på foreningens konto: 1503.21.32062. Husk å merke hvilket år medlemsavgiften dekker i meldingsrubrikken.

Medlemmer får tilsendt : Bosetting for enslige mindreårige flyktninger – en veileder. Veilederen er utarbeidet i regi av Vergeforeningen. Den dekker overgangen fra mottak til kommune for den mindreårige og gir en oversikt over de oppgavene og utfordringene som møter deg som verge. Vergens (og representantens) rolle er viet et eget kapittel i veilederen.

Vi oppfordrer alle som ønsker bli medlem i Vergeforeningen Følgesvennen om å sende en melding til post@vergeforeningen.no.