Vergeforeningen Følgesvennen har inngitt et skriftlig innlegg i Faridas sak for Høyesterett.

Vergeforeningen har fulgt rettsutviklingen på feltet med stor bekymring, og er særlig bekymret for de enslige mindreåriges rettsstilling dersom opphørsbestemmelsen også vil omfatte en internfluktvurdering.
En slik forståelse vil innebære at flyktningstatus for enslige mindreårige de facto er tidsbegrenset frem til oppnådd myndighetsalder, og deres rettsstilling vil bli svekket betydelig uten at dette kan forankres demokratisk i lovgivers vilje.
Styremedlem Maral Houshmand uttaler til Klassekampen idag at det er veldig mange, særlig afghanere, som har fått flyktningstatus fordi de var barn og kommer fra et utrygt hjemsted. Hvis Høyesterett kommer til at flyktningstatus kan opphøre fordi de er blitt 18 år og ikke lenger er barn, kan det føre til at de mister oppholdstillatelsen sin og blir returnert til internflukt. Les innlegget her

You may also like...