Betydelige innstramninger er allerede innført for enslige mindreårige asylsøkere

Under følger en redegjørelse sendt til stortinget fra Vergeforeningen Følgesvennen vedrørende betydelige innstramninger som allerede i det skjulte er effektuert overfor enslige mindreårige asylsøkere. 

Oslo, 05. 06. 2016

Flere innstramninger er allerede innført i det skjulte for enslige mindreårige asylsøkere
% | % | % | %

You may also like...