Justisministerens svar på Trine Skei Grandes spørsmål vedr. utbetalinger av vergehonorar

Trine Skei Grande sendte følgende skriftlige spørsmål til kommunal – og moderniseringsministeren:

«Stortinget, 2. februar 2016

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til kommunal- og moderniseringsministeren:

% | % | % | % | %

You may also like...