Fylkesmannen – vergemålsavdelingen og vergemålsportalen

imageFra fylkesmannens i Oslo og Akershus sine sider:

«Vergemålsavdelingen skal sørge for rettssikkerheten til personer som ikke kan ivareta egne interesser.

Avdelingen har ansvar for alle mindreårige med midler over 2G, voksne personer med behov for verge og enslige, mindreårige asylsøkere i vårt distrikt. Vår jobb er å ivareta interessene til personer som ikke alltid blir hørt, eller ikke selv kan gi uttrykk for sine ønsker.

% | % | % | %