Om vergeforeningen

Vergeforeningen

Vergeforeningen Følgesvennen er en frittstående og ideell organisasjon for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Foreningens overordnete mål er å bidra til

  • en god og forsvarlig ivaretakelse av enslige mindreårige asylsøkere og flyktningers rettigheter og omsorgsbehov;
  • en generell bedring av vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i Norge.

En velfungerende vergeordning er avgjørende for å oppnå disse målene. Gjennom et fokus på representantenes og vergenes uavhengighet og på klargjøring av vergerollens innhold og omfang søker vergeforeningen å medvirke til å styrke vergene i deres arbeid med å sikre mindreåriges rettigheter.

% | % | %