Vedtekter

VERGEFORENINGEN FØLGESVENNEN

1. Navn og adresse

Foreningens offisielle navn er Vergeforeningen Følgesvennen. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 988 503 207.
Foreningens adresse: Friis gate 6, 0187 Oslo

2. Formål og virksomhet

Vergeforeningen er en frittstående og ideell medlemsorganisasjon for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Foreningen skal

  • sikre at enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers rettigheter og omsorgsbehov blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte;
  • bidra til en bedring av enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers kår;
  • bedre vergenes/representantenes kompetanse og betingelser.

Formålet skal realiseres blant annet ved å

% | % | % | % | % | %