Verger for asylsøkere: – Føler oss presset til å godkjenne alderstesting

Kilde: NRK

Eirin Strifeldt er verge for mindreårige asylsøkere

Eirin Strifeldt (32) har fått et krast brev fra Fylkesmannen etter at hun nektet å godkjenne alderstesting av en mindreårig asylsøker hun er verge for. – Mange føler seg presset, sier leder i Vergeforeningen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet Strifeldt om at de vurderer hennes egnethet som verge, etter at de mottok en bekymringsmelding fra Politiets utlendingsenhet (PU).

% | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...