Tidligere verge: Psykisk utviklingshemmet gutt tvangsutsendt til Kabul

Kilde: VG

Fagfolk mener gutten er moderat funksjonshemmet, ifølge guttens tidligere verge. Nå er han sendt tilbake til Afghanistan.

Gutten fra Afghanistan ble fredag hentet på Hobøl asylmottak der han bodde. På mandag ble han uttransportert til Kabul, etter at han fikk avslag på asylsøknaden sin i januar.

% | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...