Barn på flukt skal ikke fengsles

kilde: Dagbladet

I dag kommer Stortinget til å gå inn for at barn som skal tvangsreturneres fortsatt skal kunne fengsles. Det strider med barns rettigheter.

 Av barneombud Anne Lindboe, Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, og Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

% | % | % | % | % | % | %

You may also like...