Hevder UNE begår saksbehandlingsfeil i EMA-saker

Kilde: Nrk

Professor emeritus i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, hevder en rekke vedtak fra Utlendingsnemnda inneholder saksbehandlingsfeil.

NRK har fått se til sammen fem vedtak der klageorganet Utlendingsnemnda i motsetning til Utlendingsdirektoratet ikke tror på klagerens historie i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.

% | % | % | % | % | %

You may also like...