På vegne av mine enslige mindreårige asylsøkere føler jeg at jeg snakker for døve ører | Bjørn Hareide, verge

Kilde: Aftenposten

Debattinnlegg av Bjørn Hareide, verge for enslige mindreårige, pensjonist, tidligere politimester og førstestatsadvokat

Det må gå en øvre grense for hvor lang saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet kan være før den blir oppfattet som uforsvarlig.

% | % | % | % | %

You may also like...