Spørreundersøkelse om erfaringer med tillatelser med begrensning pga. ID-tvil (Utlendingslovens §38-5)

Vergeforeningen ønsker å få en oversikt over hvor mange av de enslige mindreårige som får 38.5, dvs. ettårig tillatelse med begrensninger på grunn av id-tvil. Ikke minst er vi opptatt av vergenes erfaringer med selve søknadsprosessen. Hvilke hindringer møter dere på veien? Hva, om noe, har dere lyktes med?

 

Svar på spørreundersøkelsen HER

You may also like...