Debattinnlegg: Lotto-bedriftene UDI og UNE

Kilde: Avisa Nordland

Skrevet av Kirsten Limstrand, verge/representant

De afghanske mindreårige asylsøkerne er gjenstand for en skremmende saksbehandling fra UDI for tiden. Sjansene for å få asyl i Norge er mikroskopiske, og kan sammenlignes med muligheten for å oppnå storgevinst i Lotto. To av tre får avslag umiddelbart, gjerne ved det at de blir lagt til et år eller to i alder, mens den siste tredelen får tildelt tidsbegrenset oppholdstillatelse, med ordre om å flytte tilbake til hjemlandet når de fyller 18 år.

% | % | % | %

You may also like...