Mottak og omsorgssentre

Nedenforstående liste består av noen av de omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige som var i drift pr. 18. juni 2015:

Husk at mottak og mottaksinformasjon forandrer seg ofte, og vi anbefaler å se UDI sine SIDER for oppdatert informasjon.

 

% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %