Om enslige mindreårige

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som søker asyl i Norge uten følge av sine foreldre eller noen som formelt har foreldreansvaret. Det vil si at barn som kommer i følge med tante, onkel, storesøsken eller andre regnes som enslige mindreårige asylsøkere selv om de har en følgesperson.

Når den mindreårige får vedtak om opphold, skifter hun/han status fra asylsøker til flyktning.

Enslige mindreårige asylsøkere blir ofte forkortet til EMA. Mange foretrekker imidlertid å bruke betegnelser som ‘enslige asylbarn’ eller ‘enslige mindreårige’. Dette fordi forkortelser, som gjerne benyttes om organisasjoner som for eks. UDI,  kan virke fremmedgjørende når de brukes om mennesker.