Brev fra Vergeforeningen til FM vedrørende forsinket utbetaling av vergehonorar

Vergeforeningen har over lengre tid mottatt henvendelser fra representanter om hvilke store utfordringer manglende eller sterkt forsinkede utbetalinger av vergehonorarer utgjør for dem. Noen har ikke fått utbetalt godtgjøring overhodet i 2015, til tross for innsendte krav.

Les brevet her:

Brev til FM vedr manglede betaling

You may also like...