Aldersundersøkelse

Her ønsker vi å presentere informasjon vedrørende aldersvurderingen som mange enslige mindreårige asylsøkere må igjennom; hvordan foretas den, hva betyr den, hvilke konsekvenser har den, hvordan klage på en aldersvurdering man er uenig i også videre.

Vergeforeningen Følgesvennen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med de overnevnte spørsmålene, og vi vil presentere informasjon fra deres arbeid etterhvert som det foreligger.

 

% | %