Vergens rolle

En rolle er summen av de normer og forventninger som knytter seg til en bestemt stilling i samfunnet. Av vergen er det forventet at han eller hun skal være den mindreåriges talsperson og representant i foreldrenes sted. I tillegg skal vergen også kunne være en formidler.

En rettslig representant

Vergen skal være den mindreåriges rettslige representant overfor myndighetene, være til stede hvor vergens underskrift er påkrevd og tale den mindreåriges sak når nødvendig.

En talsperson

Vergen skal være en målbærer for den mindreåriges rettigheter, men også for dennes ønsker og behov. En evne til å forhandle vil være fordelaktig når den mindreåriges rettigheter og behov skal fremmes.

En formidler og brobygger

Den mindreårige kan trenge forklaring på hva som foregår i ulike situasjoner. Vergen kan også måtte gå i mellom i konfliktfylte situasjoner og saker.

Gi oss tilbakemelding