Overgangsperiode

I følge utlendingslovens § 43 er det et vilkår ved familiegjenforening at søkerne bor sammen med den mindreårige. For enkelte mindreårige kan denne endringen være for brå; de trenger en periode hvor de kan avslutte sitt opphold i et bofellesskap og lignende og samtidig forberede seg på sitt nye ansvar.

Vergens oppgaver

  • Å ta kontakt med bofellesskapet/kommunen for å diskutere saken ut fra behovet om en reorienteringsperiode for den mindreårige.
  • Å undersøke mulighetene for å lage en overgangsplan i samråd med barnevernet.
  • I samarbeid med bofellesskapet og lignende å undersøke muligheten for å søke kommunen om refusjon for påkommende muligheter.

Gi oss tilbakemelding