Ettervernstiltak

Det er opp til barneverntjenesten i den enkelte kommune å vurdere type tiltak ut fra den mindreåriges behov. Ettervernstiltak er aktuelt for:

 • økonomisk støtte
 • hjelp til å finne bolig
 • utdanning og arbeid

Annen støtte fra barnevernet omfatter oppfølging av ungdommens sosial situasjon gjennom besøk og samtaler, bistand til fosterfamilier gjennom samtaler og lignende.

Økonomisk støtte

 • Barneverntjenesten beholder det økonomiske ansvaret for ungdommen.
 • Barneverntjenesten og NAV samarbeider.
 • Ungdommen henvises til NAV for å søke om husleie og livsopphold.

Ofte får den tidligere mindreårige støtte tilhusleie og livsopphold fram til hun/han er ferdig med videregående. I enkelte kommuner blir den økonomiske oppfølgingen gjennom barnevernet stanset ved fylte 20 år.

Hjelp til å finne bolig

 • Kommunen kan bistå den unge flyktningen med å finne bolig. En del kommuner har ulike hybelordninger.
 • Den mindreårige kan søke å finne en hybel eller leilighet selv. Det settes en grense for hvor høy husleie som kan betales med støtte fra kommunen

Vergens oppgaver

 • Å være med den mindreårige på visninger dersom du har anledning til det.
 • Å vurdere hvor egne grenser går i forhold til deltakelse i denne prosessen.

Utdanning og arbeid

 • Det forventes at ungdommen skal fullføre skolegangen.
 • Dersom en ungdom slutter på skolen, vil støtten kunne opphøre dersom han/hun ikke er med på å finne et godt alternativ.

Gi oss tilbakemelding