Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter gir de mindreårige en mulighet til å utfolde seg i samvær med andre; dette er et område hvor andre ferdigheter enn norskkunnskaper kan spille en viktig rolle.

Rett til fritidstilbud

Fritidstilbud utgjør ingen formell rettighet. Kommunene får imidlertid et integreringstilskudd som blant annet skal gå til kultur- og ungdomstiltak. Kommunene (v/boligen) oppfordes til å støtte de mindreårige i å finne passende fritidsaktiviteter.

Hva tilbys og dekkes av boligene?

En spørreundersøkelse foretatt i 6 bofellesskaper i ulike kommuner viser at det særlig oppmuntres til deltakelse i organiserte fellesaktiviteter. Eksempler innbefatter fotball, håndball, kurvball, landhockey, turn, svømmekurs, kajakkurs, langrennskurs, tae kwon do, ”kick”boksing, dommerkurs, hip hop dans, fjellklatring, leirskoleopphold, klasseturer, kulturskole og gitarkurs.

Flere bofellesskap dekker denne type organiserte aktiviteter. Noen dekker også utgifter til utstyr, andre tilbyr transport eller månedskort utover kommunegrensene. Det er imidlertid også rom for å delta i individuelle aktiviteter for dem som foretrekker dette.

Bofellesskapene arrangerer i tillegg egne aktiviteter. Eksempler på slike aktiviteter er bowling, biljard, ”go cart”, ”paintball”, kino, ski/snøbrett, badeland, båtturer, kanoturer, sykkelturer, skogsturer, fisketurer, konserter og pizzakvelder.

Videre arrangeres ferieturer. Det dreier seg ofte om turer over 3-5 dager. Eksempler omfatter hytteturer på fjellet eller ved sjøen, båtturer til Skjærhallen og Strømstad eller til Kiel, turer til fritidsanlegg og besøk til andre bofellesskap rundt i landet.

Vergens oppgaver

  • Behjelpelig med å finne fram til de tjenester i kommunen som tilrettelegger for fritidsaktiviteter for ungdom.
  • Diskusjonspartner for den mindreårige, både når det gjelder å finne fram til passende aktiviteter og i de tilfeller hvor dette viser seg å være en utfordring.

Gi oss tilbakemelding