Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Vergeundersøkelsen Våren 2009:Hva svarte UDI?

Anton Steen kommenterer vergeundersøkelsen fra våren 2009 og UDI's svar på denne.

Anton Steen kommenterer vergeundersøkelsen fra våren 2009 og UDI's svar på denne.

Det har lenge vært misnøye og frustrasjon blant mange verger over mulighetene for å ivareta rettighetene til de enslig mindreårige asylsøkerne på en best mulig måte. Våren 2009 tok styret i Vergeforeningen initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få et mer systematisk overblikk over hvor ’skoen trykker’. Et elektronisk og anonymt spørreskjema ble sendt på e-post til 137 verger. Det kom inn 71 svar, ca. 52%. Continue reading

Posted in Aldersundersøkelse, Enslig mindreårig, UDI, Verge | Tagged , , , , | Leave a comment

Vergeforeningen inviterer til Temamøte tirsdag 17. november

 

Vergeforeningen Følgesvennen inviterer til

Taushetsplikt og tillit i mottak + alderstest – hva nå?Sted: Munthesgate 33 – i Sanitetskvinnenes lokaler (klikk her for kart)

Tidspunkt: Tirsdag 17. November kl. 18.00 – 20.30

 

Påmelding til post@vergeforeningen.no innen 13. november

Continue reading

Posted in Aldersundersøkelse, Arrangement, Mottak, Verge | Leave a comment

Forslag til informasjonsplikt i mottak – Vergeforeningen sterkt kritisk

I et høringsforslag som nå er under behandling foreslår regjeringen å oppheve taushetsplikt og innføre informasjonsplikt overfor utlendingsmyndighetene for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. De ansatte skal nå få informasjonsplikt om alle opplysninger som kan være relevante for asylsaken til den enkelte mindreårige – som for eksempel alder, kontakt med familie, språk, opprinnelsessted med mere.

Det har vært et problem lenge at ansatte ved privatdrevne mottak ikke har hatt taushetsplikt, men nå er altså forslaget at man også skal ta bort taushetsplikten ved kommunale mottak og ved barnevernets omssorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Continue reading

Posted in Enslig mindreårig, Mottak, Regjering og departement | Leave a comment

Åpen dag i UDI!

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet arrangerer åpen dag torsdag 22. oktober fra kl. 14.00 -17 .00 i deres lokaler i Hausmannsgate 21 og 23 (trykk her for å vise i kart).

Her er det muligheter for å snakke med saksbehandlere fra alle avdelinger om regler og rutiner, og det vil også være korte foredrag med mer som det er mulighet til å delta på.

Trykk her for å lese mer fra Utlendingsdirektoratets sider. Vi oppfordrer alle verger som har interesse og mulighet til å møte opp.

Posted in Arrangement, UDI | Leave a comment

AID: Innstramming av praksis for enslige mindreårige

Departements symbolArbeids- og inkluderingsdepartementet

Asylsøkerbarn fra Irak som ikke har omsorgsperson under hjemreise vil bli gitt midlertidig oppholdstillatelse til de fyller 18 år før de returneres til Irak.


rettet mot enslige mindreårige asylsøkere i en pressemelding 14.0ktober i år. Nå gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet enslige asylsøkerbarn et ansvar for å dokumentere sin alder og identitet sier Libe Rieber-Mohn:

“– I tillegg endrar vi praksisen slik at dei mindreårige asylsøkjarane får større ansvar for å skaffe dokumentasjon på alder og identitet. Direktoratet kan nå avslå ein asylsøknad der det er tvil om søkjaren sin alder, og det er rimeleg å krevje at søkjaren fremjar dokumentasjon sjølve”. Continue reading

Posted in Enslig mindreårig, Regjering og departement, UDI | Leave a comment

Statsbudsjettet: jobber for retur til omsorgssentre i Irak og Afghanistan

statsbudsjettet_100x75I en pressemeldingArbeids- og afghani childreninkluderingsdepartementets (AID) nettsider fremkommer det at regjeringen har avsatt 30 millioner i 2010 til arbeidet for å opprette omsorgssentre og utdanningstilbud for enslige asylsøkerbarn i deres hjemland.

Regjeringen vil fokusere på opprettelse av omsorgssentre og utdanningstilbud i Irak og Afghanistan og å få til flere tilbaketakelsesavtaler med tanke på retur av enslige asylsøkerbarn til deres hjemland.

Det varsles også at Norge vil delta i EUs samarbeid med opprinnelses- og transittland for å overvåke innvandringsmønstrene mot Europa, i første omgang i samarbeid med land i Øst-Afrika.

Posted in Enslig mindreårig, Regjering og departement | Leave a comment

UDI: Utvidet aldersundersøkelse av kjønnsorganer

Utlendingsdirektoratet

Petter Eide, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp (Bilde: Norsk Folkehjelp)

Petter Eide, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp kritiserer forslag til ny aldersundersøkelse som innebærer sjekk av kjønnsorganer.

24. september annonserte UDI at man vil gjeninføre håndrotundersøkelsen og at man innfører en utvidet aldersundersøkelse hvor en blant annet vil sjekke kjønnsorganer for å måle pubertetsutvikling.

I en uttalelse på UDI’s nettsider sier Hanne Jendal, avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI):  “- Dette vil gi oss et bredere og enda bedre grunnlag for å fastsette alderen til enslige mindreårige asylsøkere“.

Det kommer imidlertid ikke frem av artikkelen på hvilken måte dette bidrar til å fastsette alder tatt i betraktning hvor høyst forskjellig pubertetsutvikling kan være.

Continue reading

Posted in Aldersundersøkelse, Enslig mindreårig | Tagged , , , | Leave a comment

AID – Retur av asylsøkerbarn til hjemlandet

Departements symbolArbeids- og inkluderingsdepartementet annonserer i en pressemelding at de endrer praksis med hensyn til retur av enslige mindreårige asylsøkere til hjemlandet. Continue reading

Posted in Enslig mindreårig, Regjering og departement | Tagged , , , | Leave a comment

IMDI konferanse: Enslige mindreårige og unge flyktninger – integrering, mestring og samhandling

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet


IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) arrangerer den fjerde årlige konferansen om flyktninger, asylsøkere, innvandrere og psykisk helse arrangeres i år av Viken senter i samarbeid med IMDi Nord, 12. og 13. oktober i Narvik.

Continue reading

Posted in Arrangement | Leave a comment