Vergens oppgaver

Vergens oppdrag avsluttes ved fylte 18 år. Dersom ønskelig kan du fortsette som den unge flyktningens fullmektig, dvs. at du bistår i utfylling av søknader og i særlig utfordrende situasjoner og møter med det offentlige.

Gi oss tilbakemelding