Søknadsprosessen

På UDIs hjemmesider (UDI.no) finnes detaljerte opplysninger om hva som kreves for å søke om familiegjenforening. Dette omfatter svar på følgende spørsmål:

  • Søknad om gjenforening skal i regel fremmes fra utlandet. Men hvorfra?
  • Søknad via nettet eller på papir – hva kreves?
  • Hvilke dokumenter kreves i tillegg til søknaden?
  • Må det tas DNA-test?

Hvem skal søke om gjenforening?

Det er familiemedlemmene som skal søke om gjenforening. Den mindreårige som det søkes gjenforening med, kalles referanseperson.

Når skal det søkes om gjenforening?

Det må søkes før den mindreårige er blitt myndig.

Intervju av referansepersonen

I enkelte tilfeller hvor myndighetene mener de trenger mer informasjon, vil en kunne ønske å intervjue referansepersonen, dvs. den mindreårige.

Vergens oppgaver

  • Søke å svare på spørsmål fra den mindreårige og dennes familiemedlemmer.
  • Se til at det framlegges nødvendig dokumentasjon fra familiemedlemmer i forbindelse med søknaden.
  • Påse at den mindreårige som referanseperson blir intervjuet dersom påkrevd.
  • Samarbeide med boligtilbudet om en arbeidsdeling og ansvarsfordeling i forbindelse med søknadsprosessen og oppfølging av saken.

Gi oss tilbakemelding