Økonomiske ytelser

Integreringstilskuddet og andre tilskudd til bosetting og opplæring av mindreårige er ikke øremerkede. Følgelig vil bidrag til de mindreårige i form av lommepenger og andre ytelser være skjønnsbaserte og variere fra kommune til kommune. Forskjeller i ytelser kan falle uheldig ut for mindreårige som ofte sammenlikner seg med hverandre og opplever frustrasjoner over forskjeller de ikke forstår.

En tidligere undersøkelse (Econ 2007) viser at det er relativt stor variasjon både i kommunenes utgifter pr. enslige mindreårig pr. år og i kvaliteten på kommunenes bo- og omsorgstiltak til de mindreårige. For stor variasjon på tilbudene til de mindreårige i kommunene, kan være et brudd på barnekonvensjonenes § 2, forbud mot diskriminering.

Vergens oppgaver omfatter

  • Samtale med den mindreårige om opplevde frustrasjoner og ulike kommunale praksiser.
  • Eventuelt diskutere ulike kommunale praksiser med andre verger samt bringe temaet opp med ansatte i den enkelte kommune.

Gi oss tilbakemelding