Vårt land 06.08.15: Alene og ensomme

Kilde: Vårt Land

– Vi innser nok ikke hvor vanskelig det er for barn å komme alene til Norge, sier forsker. Vergeforeningen mener flere trenger fosterhjem.

– Enslige mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt gruppe. Ensomhet og følelsen av ikke å være inkludert i samfunnet er noe vi finner i nesten alle undersøkelser av denne gruppen, sier Berit Berg, professor i sosialt arbeid og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning.

Aldri før har det kommet flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Så langt i år har det kommet 1.357 asylbarn alene, uten foreldre, til Norge.

Les resten av artikkelen HER