Unge Duer: Klage til Fylkesmannen om de uverdige forholdene enslige asylbarn møter i PUs lokaler

Kilde: Unge Duer

ungedue-med-slc3b8yfeUnge Duer har sendt en formell klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men anmodning om at det opprettes tilsynssak om situasjonen nyankomne enslige asylbarn møter i Politiets Utlendingsenhetens lokaler på Tøyen.

Det bør snarest søkes en umiddelbar løsning på denne situasjonen, eventuelt bør myndighetene vurdere å overføre dette ansvarsområdet til barneverninstituttet som besitter den nødvendige kompetansen til å møte disse sårbare barns særskilte behov.

Klage til fylkesmannen fra Unge Duer