VG 27.11.16 UDI-lege: Asylsøkeren er over 25 år. Barnelege: Han er åpenbart mindreårig

Kilde: VG
<p/> <p>KRITISK: Enslige mindreårige asylsøkere alderstestes med håndrøntgen. Leder Lil-Sofie Ording i Barneradiologisk Forening og overlege Jostein Westvik sier at et samlet legemiljø mener metoden som brukes er uegnet.</p>
KRITISK: Enslige mindreårige asylsøkere alderstestes med håndrøntgen. Leder Lil-Sofie Ording i Barneradiologisk Forening og overlege Jostein Westvik sier at et samlet legemiljø mener metoden som brukes er uegnet.
Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Legen med UDI-oppdrag mener den afghanske gutten er over 25 år. Guttens fastlege og en rekke andre fagpersoner mener at han er mindreårig. – Metoden for alderstestingen er uegnet, sier Rikshospitalets eksperter.

Gutten er nå i beredskapshjem etter at barnevernet i Moss tok omsorgen fra UDI i august.

På Trandum ved Gardermoen venter nå flere titalls afghanske ungdommer på å bli tvangssendt tilbake til Afghanistan.  Ungdommene har vært gjennom den samme alderstesten som gutten barnevernet overtok omsorgen for i august. Ingen av dem er trodd på alderen de har oppgitt og blitt justert opp fra 1 til 3 år.

Voksen mann

Lege Jens Grøgaard vurderer gjennom sitt selskap Barnesak AS alder på alle asylsøkere som blir alderstestet i Norge. For den jobben hadde han ved utgangen av august fakturert 4,8 millioner kroner, ifølge UDI. Oppdraget vil bli avsluttet når Folkehelseinstituttet overtar aldersvurderingen i 2017.

Hittil i år han han ifølge UDI vurdert alderen til 1615 enslige mindreårige asylsøker ved å sammenstille røntgenbilder tatt av håndrot og tenner. Grøgaard har ikke truffet asylsøkerne. Han har bekreftet at bare 372 er mindreårige ut fra røntgenbildene.

Dette sier han til UDI om alderen til gutten i Moss:

«NN vurderes å være eldre enn 20 år. Det kan utelukkes at han er yngre enn 16 år. Det kan utelukkes at han er yngre enn 18 år. Oppgitt alder 15 år og 4 måneder kan utelukkes. Konklusjon A+F.»

Når VG spør om det er riktig å forstå dette som at gutten er mellom 18 og 22 år, svarer Grøgaard:

– Nei, dette betyr at han vurderes å være 25 år eller eldre. Da er tann- og skjelettutviklingen vurdert sammen. Jeg reagerer på at VG kun skriver om skjelett utviklingen og dette blir helt feil. Dere burde også bruke energi på å snakke med tannlegene som vurderer tannutviklingen for å skape balanse i diskusjonen.

– Du mener han er 25 år eller eldre. En rekke fagpersoner som har jobbet med gutten mener han er mindreårig. Når det er så stort sprik, hvilken verdi har da alderstesten?

– Jeg kjenner ikke til hvilken alder UDI har satt på denne asylsøker, men hvis opplysningene du viser til er korrekte, er dette et meget uvanlig sprik i forhold til våre aldersvurderinger – det første jeg er gjort kjent med. Det ville være meget interessant å få se en skriftlig dokumentasjon på dette, samtidig som vi burde gjøre en dobbeltsjekk av våre resultater i saken, sier Jens Grøgaard.

UDIs fagsjef Dag Bærvahr sier resultatene fra aldersundersøkelsen behandles med forsiktighet.

– Hva mener UDI om verdien på slike tester når forskjellen mellom Grøgaards oppfatning  og oppfatningen til de som kjenner gutten er så stor?

– Vi har flere tilfeller som konkluderer med at søkeren er under 18 år til tross for at det foreligger et entydig resultat fra den medisinske aldersvurderingen, sier fagsjef Dag Bærvahr i UDI.

Han sier andre opplysningene i saken gjør at UDI etter en helhetsvurdering i en del tilfeller ender med noe annet.

– Samtidig vet vi at alderen som alderstester tilsier vanligvis stemmer overens med de andre opplysningene og observasjonene i saken. sier Bærvahr.

– En guttunge

Lege Michael Kjærnes Kristensen i Moss som varslet barnevernet om gutten og overlege Ellen Annexstad ved Sykehuset Østfold, som har undersøkt den afghanske gutten, er helt avvisende til at han er en voksen mann på mer enn 25 år.

– Det er alle som har truffet ham helt enige om. Han er en guttunge, sier Kjærnes Kristensen.

HEVET ALDERENVG har lest de 40 kjennelsene som omfatter ungdommer og unge menn som UDI har gitt fødselsår mellom 1996 og 1999. Samtlige er alderstestet og samtlige har fått alderen justert opp.

En av dem er en gutt som har oppgitt å være født i 1999. Det sier også passet fra den afghanske ambassaden i Oslo.

Kjennelsen slår fast at saksbehandlere i UNE og UDI, lærer og verge mener han er mindreårig.

Likevel justeres alderen ett år opp etter lege Jens Grøgaards vurdering av alderstest.

Oslo tingrett viser til aldersundersøkeslen, er klar over at testen er omstridt og utelukker ikke at han er under 18 år. Likevel lander retten på at han ikke lenger er mindreårig, men en av dem som skal deporteres i begynnelsen av desember.

– Verge, advokat, tilsynslege, mottaksansatte, barnefaglig ansvarlig, barnepsykiater, psykolog ved BUP og jeg har alle vurdert ham som mindreårig, sier overlege Annexstad.

Radiologene på Rikshospitalet som er eksperter på å tolke røntgenbilder, slår fast at det er umulig å fastslå en nøyaktig på alder med testen som brukes på asylsøkerne.

– Vi har advart UDI om metoden i årevis, sier overlege Jostein Westvik.

– Et samlet legemiljø mener at håndrotsrøntgen er uegnet til dette. Det er UDI godt kjent med. Det sier sitt når ingen av universitetssykehusene vil bidra til denne testingen av asylsøkere, sier Lil-Sofie Ording, leder av barneradiologisk forening i Legeforeningen.

<p>TIDLIGERE SJEF: Jens Grøgaard ledet barneavdelingen på Ullevål sykehus og var en profilert lege. Etter at han gikk av med pensjon, opprettet han selskapet Barnesak AS som leverer aldersvurderinger av asylsøkere til UDI.</p>
TIDLIGERE SJEF: Jens Grøgaard ledet barneavdelingen på Ullevål sykehus og var en profilert lege. Etter at han gikk av med pensjon, opprettet han selskapet Barnesak AS som leverer aldersvurderinger av asylsøkere til UDI.
Foto: Lynau Jan Petter, VG

OUS sa stopp

Aldersfastsettelsen som Barnesak AS og Grøgaard foretar, ble fram til 2013 utført av Oslo universitetssykehus, Det var tidligere sjef på barneradiologisk avdeling, Bjarne Smevik, som sørget for å avslutte samarbeidet med UDI.

– Jeg avskaffet avtalen i 2013 fordi den ikke egnet seg. Jeg skjønner at UDI ønsker seg en metode for å fastsette alder. Men denne kan ikke brukes. Det er formidlet mange ganger. Jeg har selv gått grundig gjennom ulemper og begrensninger med metoden for Utlendingsmenda, sier Bjarne Smevik. Han gikk av som leder for to år siden.

VG har tidligere skrevet at Barnesak AS og Grøgaard er klagd inn for etikkrådet i Legeforeningen som har startet behandlingen av klagen.

– Stor feilmargin

Leder i Barneradiologisk forening Lil-Sofie Ording og overlege på Rikshospitalets barneradiologisk avdeling, Jostein Westvik, har formidlet det samme som sin tidligere sjef Bjarne Smevik mange ganger.

– Vi har deltatt på seminarer og møter med UDI i mange år og sagt det samme hver gang. Her er det vitenskapelig grunnlag for å slå fast at metoden ikke er egnet. UDI er meget godt kjent med den faglige dommen over testmetoden, sier overlege Jostein Westvik.

Billedatlas fra 50-talletRøntgenbildene av håndledd sammenlignes med et billedatlaset fra 1959, bygd opp med bilder av røntgenbilder tatt av håndroten til hvite, amerikanske middelklassebarn på 30-tallet. Atlaset bruker legene på barneradiologisk avdeling kun til sammenligninger der barnets alder er kjent, blant annet for å undersøke barnets vekst potensial.

– Vi bruker det aldri til å fastslå alder. Barnets levekår og kosthold, etnisitet, helsemessige forhold påvirker. Alle som kjenner tenåringer, vet at de utvikler seg i ujevn takt. Det er ikke mulig å ta et røntgenbilde av en håndrot, sammenligne med billedatlaset og fastsette en alder. Feilmarginen er opptil fem år, sier Lil-Sofie Ording.

– Når fagmiljøet er så tydelig på at metoden er uegnet og dette er gjort kjent for UDI i mange år, hvorfor brukes den da?

– Jeg tror at de har et så sterkt ønske om en metode for å fastslå alder, at de søker i legemiljøet til man finner noen som kan gi svaret, sier Ording.

Fagsjef Dag Bærvahr i Utlendingsdirektoratet bekrefter at myndighetene er kjent med kritikken av metoden som brukes i alderstestingen.

–Hvilken vekt legger UDI på denne tilbakemeldingen fra det radiologiske miljøet?

–Vi er kjent med at det kan være en usikkerhet rundt undersøkelsene. Nettopp derfor er ikke aldersundersøkelsene alene avgjørende for aldersfastsettelsen. De spiller kun inn som en del av en helhetsvurdering når alderen skal fastsettes, sier fagsjef Dag Bærvahr.