UDI: Færre enslige asylsøkerbarn

I februar bekreftet Utlendingsdirektoratet (UDI) at det nå kommer fære enslige asylsøkerbarn til Norge. I følge UDI var det en reduksjon i ankomne enslige asylsøkerbarn i Januar på 60% i forhold til i fjor (se også UDIs sider med statistikk over enslige mindreårige asylsøkere).

Til Aftenposten.no sier Kommunikasjonsdirektør i UDI, Bente Engesland, at det er grunn til å tro at nedgangen har sammenheng med regjeringens innstramminger i asylpolitikken.

Regjeringen har gjort flere innstramminger på asylfeltet når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere, blant annet ved kun å gi midlertidig opphold til en fyller 18 år hvis en ikke er berettiget til asyl på selvstendig grunnlag,  ved å la også enslig mindreårige asylsøkere bli inkludert i Dublin-forordningen som gjør at barna blir returnert til et Dublin land hvis de er registrert der først med en asylsøknad, og ved å gjeninføre den sterkt kritiserte håndrotundersøkelsen som en del av aldersundersøkelsen.

Imidlertid er det svært vanskelig å si hva en slik nedgang skyldes, og en må se det i sammenheng med hvordan pågangen er i andre Europeiske land. Blant annet er det mulig at den svært kalde vinteren i Europa i år har ført til færre asylsøkere til Europa, og spesielt når det gjelder Norge der det for mange av barna fra Afghanistan betyr lang reise gjennom Europa eller Russland for å komme til.

Tallene på enslige asylsøkerbarn til Norge i 2008 og 2009 er også mange ganger høyere enn det som har vært vanlig de siste 10-15 årene (2500 i fjor i forhold til vanlig med mellom 300-600 i året). 70% av de registrerte enslige mindreårige asylsøkerene i fjor kom fra Afghanistan. Derfor er det også grunn til å spørre om nedgangen kan skyldes endringer i forhold i Afghanistan.

Når været blir varmere vil vi ihvertfall få et svar på om denne nedgangen er varig eller om det kan være relatert til været i Europa.  Uansett er det sikkert at det fortsatt vil være mange enslige asylsøkerbarn som har behov for gode verger.