Styrker vergeordningen.

Regjeringen har foreslått et økt tilskudd på 5 millioner kroner for å styrke vergeordningen for enslige mindreårige asylsøkere. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen sier regjeringen ønsker å skape mer samsvar mellom oppgaver og inntekter.

Tilskuddet vil gjelde fra 1. juli og vil i hovedsak gå til vergens oppgaver i forbindelse med asylsaken, blant annet med tanke på asylintervju og alderstest.

Pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet finner du her.