Statsbudsjettet: jobber for retur til omsorgssentre i Irak og Afghanistan

Statsbudsjett
Regjeringen har avsatt 30 millioner til omsorgssentre

I en pressemeldingArbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) nettsider fremkommer det at regjeringen har avsatt 30 millioner i 2010 til arbeidet for å opprette omsorgssentre og utdanningstilbud for enslige asylsøkerbarn i deres hjemland.

Afghanske barnRegjeringen vil fokusere på opprettelse av omsorgssentre og utdanningstilbud i Irak og Afghanistan og å få til flere tilbaketakelsesavtaler med tanke på retur av enslige asylsøkerbarn til deres hjemland.

Det varsles også at Norge vil delta i EUs samarbeid med opprinnelses- og transittland for å overvåke innvandringsmønstrene mot Europa, i første omgang i samarbeid med land i Øst-Afrika.

Det er stengt for kommentarer.