Pågående forskningsprosjekt på på oppdrag fra UDI

Oppdragstaker: Norsk regnesentral m.fl.
Prosjektansvarlig i UDI: Eivind Hoffmann (AUA)
Planlagt ferdigstilt: Februar 2016

Prosjekt som skal bidra til at det metodiske grunnlaget for aldersundersøkelsene bedres på følgende områder:

Hvilke data skal samles inn og hvordan skal innsamlingen foregå?
Hvordan kan de innsamlede data tolkes mest mulig effektivt og konsistent?
Hvordan kan resultatene fra medisinske målinger av en persons kroppslige utvikling brukes effektivt og med god forståelse av usikkerheten til å vurdere personens kronologiske alder?
Hvordan kan man få bedre referansepopulasjoner med kjent alder for å sammenlikne med målingene for personer med ukjent alder?

 

Proskjektets nettside: Development of improved methods or basis for medical age assessments of minors and young adults