Norsk regnesentral: Bildeanalyse av røntgenbilder til hjelp for aldersvurdering.

Kvaal, Sigrid Ingeborg; Eikvil, Line; Holden, Marit. Bildeanalyse av røntgenbilder til hjelp for aldersvurdering. NR-notat SAMBA/43/11. pp 28. 2011.
Den gjennomførte studien er gjort i samarbeid mellom Det odontologiske fakultet ved UiO og Norsk Regnesentral og finansiert av UDI.