Norsk Barnelegeforening: Leger bør ikke delta i aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere basert på røntgenundersøkelser

Norsk Barnelegeforening mener:

Leger bør ikke delta i aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere basert på røntgenundersøkelser. Les nylig publisert artikkel om en slik oppfordring fra EAP. Saken har tidligere vært på agenda hos Legeforeningen: les høringssvar fra NBF og innstillingen fra Sentralstyret i 2010. Ellen Annexstad skrev også en artikkel om temaet i Paidos 4 2010.