Nedgang i antall nye enslige mindreårige asylsøkere

UDI melder om en nedgang på 10% i antall ankomster når de gjelder mindreårige.

Enslige mindreårige asylsøkere:

Statsborgerskap Jan Feb Totalt 2011 Samme periode 2010 Endring fra 2010
Afghanistan 39 29 71 92 -28%
Somalia 12 5 17 26 For små tall
Erittrea 6 6 12 2 For små tall
Andre land 28 16 44 33 33%
Totalt 85 56 144 160 -10%