VG 25.11.16 Lege slo alarm: Barnevernet tok fra UDI omsorgen for ungdom

Kilde: VG

<p>KRITISK: Fastlege Michael Kjærnes Kristensen i Moss er lege for kommunens asylsøkere en dag i uken. – Erfaringene fra denne saken har gjort at jeg har mistet litt av troen på AS Norge, sier han.</p>
KRITISK: Fastlege Michael Kjærnes Kristensen i Moss er lege for kommunens asylsøkere en dag i uken. – Erfaringene fra denne saken har gjort at jeg har mistet litt av troen på AS Norge, sier han.
Foto: Terje Bringedal, VG

Etter en omstridt alderstest ble den afghanske asylsøkerens alder hevet fra 15 til over 20 år, og UDI plasserte gutten ble i voksenmottak. Da legen hans slo alarm, tok barnevernet over omsorgen.

En rekke barnefaglige eksperter som har jobbet og truffet asylsøkeren flere ganger er klare på at han er mindreårig.

Det tok åtte måneder fra lege Michael Kjærnes Kristensen første gang varslet om gutten, til barnevernet tok over omsorgen. Gutten kommer fra Laghman-provinsen øst i Afghanistan.

Les ogsåEn av tre mindreårige asylsøkere som alderstestes er over 18 år

– Grov omsorgssvikt

Overtagelsen skjedde da UDI foreslo å flytte ham fra mottaket i Moss til et annet voksenmottak.

– Da UDI kom med det forslaget, tok jeg kontakt med barnevernet igjen fordi han var utsatt for grov omsorgssvikt, forteller Kristensen til VG.

Den unge afghaneren søkte asyl i Norge i fjor sommer og oppga at han var 15 år. Han har oppgitt at han ble forsøkt rekruttert til Taliban.

Michael Kjærnes Kristensen er fastlege i Moss, og lege for kommunens asylsøkere en dag i uken. Han fikk afghaneren som pasient i januar, to måneder etter at han var alderstestet.

Røntgenbilder av håndrot og tenner ble tolket av pensjonert barnelege Jens Grøgaard, som i tre år har hatt avtale med UDI om aldersfastsettelse av asylsøkere.

Metoden er så omstridt at Legeforeningens etiske råd nå behandler en klage på Grøgaards virksomhet.

Han sier til VG at det han utfører er en aldersvurdering basert på sammenstilling mellom to metoder.

– Resultatene av tann- og håndundersøkelsene samsvarer i stor grad. Disse skal sammenholdes med intervjuer med søker og kontaktpersoner. Jeg har ikke noen oppfatning hva UDI går ut med. Det får jeg ikke tilbakemelding på, sier Grøgaard.

Les også: Regjeringens innstramminger rammer enslige mindreårige hardest

Barnevernet: Systemsvikt

Barnevernsleder i Moss, Ingrid Blindheim, sier til VG at de ikke har noen forutsetning for å vurdere om alderstesten er riktig eller gal.

– Men det ser ut til at alderstesten er eneste begrunnelse for overføring til voksenmottak. Man ser helt bort fra funksjonsnivået til ungdommen. Det ser heller ikke ut til at det ble gjort en vurdering av behovene ungdommen har for omsorg, sier Blindheim.

VG har fått innsyn i sentrale dokumenter i saken. De viser at han fortsatt er 15 år i UDIs system, selv om han ble flyttet til voksenmottak for flere måneder siden.

Etter overføringen ble han stående uten omsorgspersoner, og barnevernet mener det har vært vesentlige mangler i omsorgen han har fått.

– Vi reagerer sterkt på at UDI suverent plasserer et barn i voksenmottak. Gutten ble utsatt for systemsvikt da UDI uten å fatte vedtak i saken flyttet ham fra et omsorgssenter for enslige mindreårige og til en leilighet der han skulle klare seg alene sammen med fire voksne menn, sier barnevernslederen.

– For barnevernet er det utenkelig å flytte barn uten vedtak, sier hun.

LES: Slik kan Listhaug-loven påvirke enslige asylbarn

Koblet inn barne- og ungdomspsykiatrien

Da lege Michael Kjærnes Kristensen møtte afghaneren for første gang, koblet han umiddelbart inn Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP). Både han, psykiateren og psykologen fra BUP var enige om at det var en mindreårig gutt og at han var utsatt for omsorgssvikt. De sendte bekymringsmelding til barnevernet.

Etter kontakt med kommunelege og fylkesmann fikk ungdommen oppnevnt verge. Ledere på både barne- og voksenmottaket mente han var ung og ikke hørte hjemme på voksenmottak. Dette ble formidlet i en e-post til UDI.

– Gutten fremsto som helt knekt. Han hadde vondt overalt og var kraftig deprimert. Han hadde hodepine og var lei seg. Jeg tok de grepene jeg mente var nødvendig og regnet med at UDI kom til å flytte ham. Jeg ble svært overrasket da han etter et halvt år fortsatt bodde i voksenmottak, sier Kristensen.

<p>STÅR STERKT: I asylintervjuet forteller gutten at der han kommer fra styrer Taliban om natten og myndighetene om dagen. Dette er Taliban-soldater i bønn, fotografert i Laghman-provinsen der gutten er voktst opp.</p>
STÅR STERKT: I asylintervjuet forteller gutten at der han kommer fra styrer Taliban om natten og myndighetene om dagen. Dette er Taliban-soldater i bønn, fotografert i Laghman-provinsen der gutten er voktst opp.Foto: Stringer/Afghanistan, Reuters

Afghanerens verge/representant Odd Erik Germundsson sier at han i vinter møtte en nedbrutt gutt som fremsto som avmagret.

– Han hadde levd på egg, kjeks og saft. Det er opprørende at dette kan skje. Et sterkt og tøft barnevern og en lege som ikke har gitt seg er grunnen til at denne guttens situasjon er endret, sier Germundsson.

Han forteller at gutten har det mye bedre når han får den omsorgen han trenger.

<p>FIKK GUTTEN PÅ BEINA:  Odd Erik Germundsson er en svært erfaren verge for enslige mindreårige asylsøkere. Han møtte gutten første gang i januar. </p>
FIKK GUTTEN PÅ BEINA:  Odd Erik Germundsson er en svært erfaren verge for enslige mindreårige asylsøkere. Han møtte gutten første gang i januar. 
Foto: Erlend Daae, VG

Vitaminmangel

Kjærnes Kristensen trodde gutten hadde det bedre etter de tiltakene han hadde satt i gang i vinter. I begynnelsen av juni, et halvt år etter legens første kontakt med gutten, kalte han inn til ny time.

Han vurderte da guttens tilstand som enda dårligere enn før, og kontaktet igjen UDI.

– Tilbakemeldingen var at guttens sak var diskutert i plenum. UDI hadde mottatt en rekke aldersvurderinger fra fagpersoner som hadde jobbet med og undersøkt gutten. Samtlige mente at han er mindreårig. Likevel var tilbakemeldingen fra UDI at alderen på over 20 år ble opprettholdt, sier Kjærnes Kristensen.

Han henviste gutten til undersøkelse på barneavdelingen ved sykehuset Østfold.

<p>OMGÅR PROBLEMSTILLINGEN: Ellen Annexstad er spesialist i barnesykdommer. Hun mener UDI totalt ignorerer uttalelser fra fagpersoner, representant (verge) og ansatte i mottak.</p>
OMGÅR PROBLEMSTILLINGEN: Ellen Annexstad er spesialist i barnesykdommer. Hun mener UDI totalt ignorerer uttalelser fra fagpersoner, representant (verge) og ansatte i mottak.Foto: Trond Solberg, VG

Overlege og spesialist i barnesykdommer Ellen Annexstad undersøkte ham og avdekket blant annet alvorlig vitamin B12-mangel.

– Det er ingen overraskelse at en deprimert ungdom blir alvorlig feilernært. Det er en direkte konsekvens av dårlig omsorg, sier Annexstad.

Hun tidligere styremedlem i Barnelegeforeningen og Legeforeningens menneskerettighetsutvalg og jobber med saken om alderstesting. Hun sier saken fra Moss ikke er unik.

– Det er den dessverre ikke. Jeg får ukentlig telefoner fra disse barnas representanter. De forteller om asylbarn som er i sammen situasjon. De er plassert på voksenmottak etter alderstest og saken behandles som om de er voksne, sier Annexstad.

– Hva gjør deg så sikker på at denne gutten er mindreårig?

– Han er på ingen måte over 18 år. Det er måten han fremstår på, kroppsholdningen, hele væremåten, erfaringsgrunnlaget, måten han ter seg på og tar ansvar for. Han er på alle måter en guttunge som trenger omsorg. Det han har opplevd er offentlig omsorgssvikt. Det er fantastisk at barnevernstjenesten grep inn, sier barnelegen.

Annexstads kronikk: Et medisinsk skjelett i skapet

UDI beklager manglende oppfølging

Avdelingsdirektør i UDI Christine Wilberg fastholder at det var riktig å flytte gutten. Hun svarer på e-post.

– Den medisinske aldersvurderingen viste at han er over 18 år. Men jeg beklager at han ble flyttet til et ordinært mottak uten å gi ham bedre oppfølging og at det tok for lang tid før vi hadde et alternativt tilbud klart, sier Wilberg.

Hun sier at UDI i sommer hadde et botilbud til gutten på Hamar mottak med ekstra omsorg og tett oppfølging fra relevante kompetansemiljø.

– Samtidig besluttet barnevernet å flytte ham til en institusjon, noe vi oppfatter som en god løsning. UDI kan i slike tilfeller enten tilby plass i en tilrettelagt avdeling, finne en alternativ kommunal plass eller en plass i en privat institusjon, sier Wilberg.

Hun sier at dersom de er i tvil om oppgitt alder er riktig, bruker medisinsk aldersvurdering og eventuelle uttalelser fra fagpersoner, representant og ansatte i mottak for å sette den mest sannsynlige alderen.

– Den formelle beslutningen om alder skjer først når vi fatter vedtak i asylsaken, sier Wilberg.

Hun sier at hvis den medisinske aldersvurderingen viser at en som er oppgitt å være mindreårig, er over 18 år, flyttes vedkommende ut av mottaket for mindreårige.

– Dette skjer selv om vi formelt ikke endrer alderen på vedkommende. Vi behandler asylsøknaden fortsatt som om han er mindreårig med de ekstra rettighetene det innebærer. Vedkommende får fortsatt ha en representant, sier hun.